Sıraselviler caddesi. No:83/2
Beyoğlu/İstanbul
info@pilotgaleri.com
0212 245 55 05

SERGİLER, ETKİNLİKLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN E-POSTA ADRESİNİZİ GİRİNİZ


KAYDEDİLDİ!
TEŞEKKÜRLER.

GEÇMİŞ

Bildiğimiz Dünyanın Sonu

UĞUR CİNEL

23 MART - 18 MAYIS

“Yıllardır kokularıyla, sesleriyle yanımdan geçip gider mucize, sevilerek, tapınılarak ve de anlaşılmadan; oradaydı işte, ama geldiğini görmedim, tohumun kabuğunu çatlattığını, ilk ince kaynağın ışıkta titreştiğini görmedim.”

 

Uğur Cinel’in 23 Mart – 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında PİLOT Galeri’de gerçekleşecek ilk kişisel sergisi “Bildiğimiz Dünyanın Sonu”, bir ağacın yaşam şekliyle dünyaya telkinde bulunmasını konu edinir. Ebedi olana atfedilen katılıktan uzak fakat köklü bu yaşam biçimi, faniliğine rağmen devinimini sürdürür. Bitkilerin hücreler arası iletişimi onları dünyanın en uç noktalarına yayar ve hayatta tutar. İlk bakışta hareketsiz zannedilen bedenlerin birbirleriyle kurduğu ağ, en zorlu koşulları yaşam alanına dönüştürür. Cinel, belleği en iyi şekilde koruyan malzemelerden olan taşı kullanarak zamana acelesi olmadan yayılan bu türü heykelleştirir. “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” yerini değiştirmeden bekler görünen ağaçların yaşamından ilhamla birlikte hayatta kalmak üzerine düşünür. 

 

Cinel, etrafı zeytin ağaçlarıyla çevrili atölyesinde bir gelecek dünya manzarası görür. Bu dünya yalnızca zeytin ağaçlarının yaşamını sürdürdüğü bir yerdir.  Zeytin ağaçları, kutsal kitaplarda ve efsanelerde ölümsüzlüğün simgesi olarak tasvir edilir. Sanatçı, şair Homeros’un İlyada Destanı’nda kaleme aldığı dizelerdeki gibi, zeytin ağaçlarıyla kurulan ölümsüzlük bağından esinlendiği heykelleri aracılığıyla geçmişin izlerini geleceğe taşır.  

 

Cinel, bu sergide zeytin ağaçları aracılığıyla yarattığı gelecek tasvirinde insanlığın ve dünyanın sonuyla ilgili bir öngörüde bulunur. Sanatçı, Eski Ahit’teki Nuh Tufanı’na referansla mevcut dünyanın son bulacağı bir zaman dilimine odaklanarak zeytin ağaçlarının zarar görmeden yaşamaya devam ederek yeni bir başlangıcın ve umudun sembolü haline geldiği bir dünya tasarlar. Sanatçı heykelleri aracılığıyla insanlığın, doğanın ve dünyanın geleceği hakkında derinlemesine düşünmeye ve sorgulamaya davet eder. Zeytin ağaçları, bu düşünce dünyasında umudu ve ölümsüzlüğü temsil eder.

 

1985 yılında İstanbul’da doğan Uğur Cinel, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden 2010’da mezun oldu. Heykelin temel üretim disiplinleri olan modlaj, kolaj ve yontu tekniklerini benimseyen Cinel, çalışmalarını İzmir’deki atölyesinde sürdürüyor. Sanatçının üretim sürecinin ilk basamağını malzemeyi derinlemesine anlamak oluşturuyor. 

 

 

Sanatçı, ilk anlamların ötesine, malzeme üzerinde yaptığı çeşitli deneyler ve katmanlar arasında çıktığı yolculukla ulaşıyor. Malzemenin dili üretime yön verirken kavramsal anlatının da parçası hâline geliyor. Birbirini var eden boşluk ve doluluk kavramları ile tekrar eden geometrik formlar, sanatçının sıklıkla başvurduğu unsurlar arasında yer alıyor. Bunlar yalnızca malzemede veya formda görünür olmakla kalmıyor, kavramsal bütünlüğün parçası olarak da sürece dahil oluyor. Ortaya çıkan, katılığına rağmen geçmişten bugüne devinen ve seyrine daima devam edecek olan zamanın yansıması. 

Uğur Cinel’in “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” başlıklı sergisi, 4 Mayıs 2024 tarihine kadar Pilot Galeri’de görülebilir.

Uğur Cinel

SERGİ GÖRSELLERİ